Wisc-R Zeka Testi

WİSC-R ZEKA TESTİ; 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir.

12 alt testten oluşmaktadır. Her alt test zihnin farklı çalışma alanlarını ölçmektedir.

Alt testler ile alt testlerin birbirleri ile uyumu önemlidir. Toplamda değerlendirildiğinde IQ seviyesini göstermektedir.

Bu testle zihnin nasıl çalıştığı, iyi olduğu ve desteklenmesi gereken alanları, kişinin nasıl daha kolay öğrenebileceği, başarı düzeyini artırmak için neler yapılabileceği ve akademik başarıyı artırmada kullanılabilecek yollar hakkında bilgi verir.

Çabuk öğrenen çocukları, Öğrenmede güçlük çeken çocukları, Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocukları,  Dikkat sorunu olan çocukları ayırt etmekte kullanılmakla birlikte normal çocukların gelişimlerini görmek içinde kullanılır.

Denver II Gelişim Tarama Testi

DENVER II GELİŞİM TARAMA TESTİ;  0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir.

Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba Motor alanlarda çocuğun gelişim durumunu değerlendirmede kullanılır.

Gelişimde gerilik olan alanları tespit edip tedbir alınması gereken alanları belirler.

Tüm çocuklara uygulana bilir.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), kişilik özelliklerini tespit edip değerlendirmek için kullanılan bu test terapilerde, psikiyatri polikliniklerinde, bazı özel şirketlerin işe alımlarında ve kişilik değerlendirilmelerinde kullanılır.

Paranoya(Şüphecilik), Şizofreni, Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)  alanları değerlendirir.

Standford-Binet Zeka Testi

STANFORD – BiNET ZEKA TESTi;  2–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 40dkk – 1,5 saat sürmektedir.

Yaş düzeyine göre bireydeki

Sözel akıl yürütme

Sözcük dağarcığı

Kavrama

Saçmalıklar

Sözel ilişkiler

Soyut/görsel akıl yürütme Örüntü analizi

Kopyalama

Matrisler

Kağıt kesme ve katlama

Niceliksel akıl yürütme Nicelikler

Sayı dizileri

Eğitim

Kısa süreli bellek Boncuk belleği

Cümle belleği

Sayı belleği

Nesne belleği

Zihin gelişim fonksiyonlarını ölçer.

Alt testler ile alt testlerin birbirleri ile uyumu önemlidir. Toplamda değerlendirildiğinde IQ seviyesini göstermektedir.

 

Çabuk öğrenen çocukları, Öğrenmede güçlük çeken çocukları,  Dikkat sorunu olan çocukları ayırt etmekte kullanılmakla birlikte normal çocukların gelişimlerini görmek içinde kullanılır.

Temel Kabiliyetler Testi (TKT 5-7)

TEMEL KABİLİYETLER TESTİ ( TKT 5-7 );  5-7 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test grup olarak uygulanan bir testtir.

Bir oturumda 10 kişiye uygulananbilir.

Bir uygulayıcı ve bir yardımcı uygulayıcı ile uygulanır. Uygulayıcı tarafından her alt testteki sorular yönergeye uygun şekilde gruba yöneltilir ve gruptan bu soruları yanıtlaması istenir.
Çocuğun zihinsel performansını belirlemek amacıyla kullanılan ve dört alt testten oluşan bir yetenek testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka bölümü elde edilmektedir. Bazı alt testlerde süre sınırı vardır.

WhatsApp'ı Aç
???? Merhaba!
Merhaba ????
Nasıl yardımcı olabiliriz?