Kurtköy Çocuk Psikoloğu / Pedagog

Umut Terapi, psikolojik sorunlar yaşayarak çıkmaza giren kişiler için hizmet veriyor. Kurtköy’de hizmet veren terapi merkezi uzman pedagogları sayesinde kişilere çeşitli alanlarda terapi ve danışmanlık hizmeti veriyor. Verdikleri danışmanlık hizmetleriyle kişilerin sorunlarından kurtulmalarını ve umutlarını gerçekleştirmelerini sağlıyorlar.

Randevu: 0552 556 34 34

Çocuklar bir ülkenin en önemli kalkınma faktörleridir. Aileler çocukları için en iyi geleceği hazırlamaya çalışırlar ve çocukluklarından beri ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Gelecekte karşılaşabilecekleri sorunları önlemek için pedagojik destek alabiliriz. Oyun terapisi ve Kurtköy çocuk psikoloğu ile çocuklarınıza iyi, sağlıklı geleceği hazırlayabiliriz.

Çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için farklı şekillerde ve içerikte birçok oyuncaklar sunularak, çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Oyun Terapisi, aynı zamanda çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Bu süreçte, çocuklar kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir Oyun Terapisti ile, istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Terapist, çocuklara kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsatlar oluşturur.

Pedagog Nedir?

Çocukların psikolojilerini ve zihinsel gelişmelerini takip edip olumsuz bir durumda danışmanlık yaparak çözümler üreten uzmanlara pedagog denir. Pedagoglar çocuklar ile doğru iletişimi kurarak ve eğitim vererek doğru yolu göstermektedir. Çocuk psikoloğu’nu anlamak sadece çocukla iletişim kurarak olmayacaktır. Aile ile görüşülerek doğru yoldan gidilebilmektedir. Şunu unutmamamız lazımdır ki, uzman pedagoglar ebeveynlerin fark etmediği davranışları ve psikolojik sorunları fark edebilmektedirler.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi çocukların; Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine, etkili sosyal beceriler geliştirmelerine, ilişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi sürecinde, çocuklar kendi içlerinde mücadele ettikleri duygusal deneyimlerini yansıtan oyunlar yaratırlar. Bu deneyimler genellikle sözel olarak ifade edilemediği için, çocuklar oyunlarında özel oyuncaklar seçerek duygusal çatışmalarını yansıtan önemli konuları tekrar canlandırırlar. Çocuk Psikoloğu‘nda ise bu süreçte çocuğa uygun tepkileri vererek duygularını fark etmesini, ifade etmesini ve sorunla ilgili başa çıkma yollarını bulmasını sağlar. Bu duyguları ifade etme süreciyle  başlayan terapi, çocuğun bu durum üzerinde kendini iyi hissederek duygularla baş edebilmesine dek sürecektir.

Terapi Merkezi Tarafından Verilen Hizmetler

Umut terapi olarak farklı yaşlarda ve durumlardaki kişilere terapi hizmeti veriyorlar. Terapi ve danışmanlık için randevu olan kişilere sorunlarını aşmalarında yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Umut terapinin verdiği terapi hizmetleri arasında şunlar bulunuyor;

 • Ergen terapileri
 • Çift terapileri
 • Grup terapileri
 • Aile terapileri
 • Online terapiler
 • Cinsel terapiler
 • Evlilik terapileri
 • Kişisel bozukluklar
 • Evlilik danışmanlığı
 • Hipnoz
 • EMDR terapileri
 • Bilinçli farkındalık terapileri
 • Oyun terapileri
 • Bireysel terapiler

Merkez tüm bu terapileri uzman kadroları aracılığıyla yapıyor. Ayrıca merkez çeşitli testler yaparak sorunlarının kaynağını da öğrenmek amacıyla hizmet veriyor. Çocuklarının psikolojik sorunlarından kurtulmalarını isteyen ebeveynler de çocukları için merkezin Tuzla pedagog hizmetlerinden yararlanabiliyorlar.

Pendik – Kurtköy – Tuzla

Kurtköy Aile Danışmanlığı

Bir çok ruhsal rahatsızlık aile bağlamında gelişir ve sürer. Aile terapisinde amaç, sadece ruhsal problem yaşayan danışanın değil, danışan ile birlikte bütün aile bireylerinin düzenli olarak terapiye katılmasıdır.

Aile terapisindeki en önemli iki husus; aile bireylerinin söylediği şeyler (içerik) ve görüşlerini iletme biçimleri (süreç)’dir. Aile içerisinde bireylerin davranış ve iletişim kurma biçimlerine göre her aile üyesinin çeşitli rolleri tanımlanmıştır. Örneğin, evdeki çocuklardan biri isyankar ve sorunlu ise, bir  başka kardeş aile üzerindeki zorlanmayı azaltmak için “iyi çocuk” rolünü üstlenebilir.

Aile terapilerinde aile bireylerinin birbirleriyle doğal bir şekilde etkileşime geçmelerine ve iletişim kurmalarına olanak sağlanır. Böylelikle aile içerisinde roller vs. daha objektif bir şekilde görülebilir ve değerlendirilebilir.

Kurtköy’de yapmış olduğumuz aile terapilerinde sadece problem yaşayan danışan üzerinde konuşulmaktan kaçınılır.

Aile psikoterapilerinde aile içerisindeki dinamikler, iletişim kalıpları, paylaşılan roller canlı etkileşimlerle yaşandıkça ve sağaltıcı tarafından bunlar gösterildikçe aile bireylerinin tutumlarında değişmeler olmakta; aile daha verimli, anlamlı iletişim geliştirebilmektedir.

Sizler de Kurtköy’de aile danışmanlığı hizmetimizden yararlanmak istiyorsanız sitemizdeki uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Kurtköy Bireysel Psikoterapi

BİREYSEL PSİKOTERAPİ : Umut Terapi Kurtköy

Bireysel psikoterapi, danışanın iç dünyasına bir keşif yolculuğudur…

Kişinin iç dünyasının karanlık bir ormana benzetirsek, terapist bu karanlık ormanı çok iyi bilen ve tanıyan bir bekçi gibidir. Psikoterapi, kişinin kendi iç dünyasındaki karanlık ormanı keşif yolculuğunda, kişinin iç dünyasını tanıması, tabiri caizse ormanın neresinde çalılık, neresinde çimenlik, neresinde bataklık var keşfetmesi ve bu ormanın içinde orayı bilmenin ve tanımanın verdiği güvenle yürüyebilmesi için terapist tarafından kişiye rehberlik etme ve destek verme sürecidir…

Psikoterapi, kişiye rahatsızlık veren, onu huzursuz eden dinamikleri terapistin yardım ve desteğiyle bulabilmesi, anlamlandırması ve yeniden yapılandırması sürecidir…

Psikoterapi, kişinin kendini yeniden keşfetmesi, içsel olarak olgunlaşması, problemlere farklı açılardan bakabilmesi, hayata yeni ve daha olumlu anlamlar yüklemesi, kendi iç dünyası ile dış dünya arasında ahenk ve uyum oluşturabilmesi sürecidir…

Bireysel psikoterapi adeta kişinin içinde var olan bir yap-boz’un karmakarışık olan parçalarını terapistinin rehberliğinde yerli yerine koymasıdır…

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

Depresyon

Distimik Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Siklotimik Bozukluk

NEVROTİK, STRESLE İLGİLİ VE SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

Anksiyete Bozuklukları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluk

Fobik Bozukluk

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Beden Biçimsizlik Bozukluğu

Kıl Yolma Bozukluğu

Deri Yolma Bozukluğu

Biriktiricilik Bozukluğu

Örselenme Ya da Stres Etkisine Bağlı Bozukluklar

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Akut Stres Bozukluğu

Dissosiyatif Bozukluklar ve Somatoform Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluk

Konversiyon Bozukluğu

Somatoform Bozukluk

Bedenselleştirme Bozukluğu

Ağrı Bozukluğu ve Ruhsal Kökenli Ağrı

Hipokondriyazis

Yapma Bozukluk

Nevrasteni

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

CİNSEL UYUM SORUNLARI

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel İstek Azlığı Ya da Yokluğu

Cinsel Organın Etkinliğinde Yetersizlik ve Orgazm Bozukluğu

Erkekte Cinsel Güçsüzlük

Erken Boşalma

Orgazm Bozukluğu

Kadında Cinsel Soğukluk

Vajinismus

Ağrılı Birleşme

Karşıt Cinsellik

Parafilik Bozukluklar

YEME VE UYKU SORUNLARI

Aneroksiya Nervoza

Blumiya

Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu

Aşırı Uyku

Uykuda Soluk Durması Sendromu

Narkolepsi

Uyku-Uyanıklık Düzeni Bozukluğu

Parasomni

Uyku Terörü

ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLAR

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Tik Bozuklukları

Çocuk ve Ergen Şizofrenisi

Çocuk ve Ergen Bipolar Bozukluk

Yıkıcı Duygudurum Düzenleme Bozukluğu

Çocuk ve Ergen Depresyonu

Çocuk ve Ergen Anksiyete Bozukluğu

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Ergenlerde Özkıyım Davranışları

Çocuk istismarı ve İhmali

Kurtköy bireysel psikoterapi randevusu almak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Kurtköy Çift Terapisi

Kadın ve erkek, tek başlarına ‘BEN’ ve ‘SEN’ yolunda giderlerken bir yerde yolları kesişir, birlikte ‘BİZ’ yolundan ilerlemeye başlarlar. Bu ‘BİZ’ yolu onları kocaman yemyeşil, çimenlik bir alana götürür. Bu alan ilişki ve iletişim alanıdır.

Kadın ve erkek çift olarak birbirleriyle iletişime geçmeye başladıkları andan itibaren aralarında bir iletişim tarzı şekillenmeye başlar, bu tam da bu çimenlik üzerinde yürümeye benzer. Çimenlik alanda kendilerine yer alan kadın ve erkek adeta bu çimenlik üzerinde yürüyerek birbirlerine gidip gelmeye başlarlar ve bir süre sonra hep aynı yerden yürüdükçe çimenliğin üzerinde bir yol oluşur… Bu yol çiftin ilişki ve iletişim kurma yoludur artık…

Bazen çift arasında kurulan bu yollar mutluluk verici, yapıcı olmayabilir. Sağlıksız kurulan ilişkilerde çiftler artık birbirlerini dinlemediklerini, anlaşılmadıklarını, yorulduklarını hatta ilişkiyi devam ettirmeye karşı isteksiz olduklarını hissedebilirler. “Bu ilişki nereye gidiyor?” gibi bir soru akıllarına gelebilir.

Böyle durumlarda çimenlikte sürekli kullanılarak açılmış olan yolları görecek ve bu yolları çiftlere gösterecek, kurulan iletişimdeki problem durumları fark edip çiftlere fark ettirecek; birlikte yeni ve daha güzel yollar açılmasına, yeni ve sağlıklı iletişim kanallarının açılmasına yardımcı olacak bir terapist çiftlerin birbirlerine karşı gelişen olumsuz tutum, duygu ve davranışların değişmesine yardımcı olabilir.

İlişkiye zarar veren yapılanmaların fark edilmesi ve yeni, sağlıklı yapılanmaların oluşması için çift terapisi hizmetimizden faydalanabilirsiniz…

Kurtköy Çift Terapisi’nde ne mi yapıyoruz?

Öncelikle çiftlerden her iki tarafı da yargılamadan dinliyor ve anlıyoruz…

İlişkide kurulmuş olan sağlıksız iletişim yollarını fark edip çiftlerin de bunu fark etmelerini sağlamaya çalışıyoruz…

Çiftlerin yaptıkları davranışların, takındıkları tavırların altında yatan duygu ve ihtiyaçların anlaşılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz…

Son olarak çift arasında sağlıklı, yeni iletişim kanalları, yeni bağlantılar, çimenlikte yeni yollar oluşmasına yardımcı oluyoruz…

Ayrıca ilişkinin gidişatı ve geleceğiyle ilgili çiftlerin en sağlıklı kararı verebilecek olgunluğa ve görüşe sahip olmaları için çabalıyoruz.

Siz de alanında uzman psikologlardan Kurtköy çift terapisi hakkında bilgi almak ve randevu kaydı oluşturmak istiyorsanız iletişim sayfamızdan devam edebilirsiniz.

Kurtköy Ergen Terapisi

ERGEN TERAPİSİ : Umut Terapi

Ergenlik Dönemi…

İnsana verilmiş ikinci, en değerli ve belki de son bilet… Neyin bileti mi? Kendi hayatının…

Uzmanlar insan kişiliğinin %75 oranında 0-6 yaş arasında, ona bakım veren kişilerin davranışlarına bağlı olarak şekillendiğini söylüyor. Yani kaderimiz, kişiliğimiz büyük oranda o yaşlarda bize bakım veren kişilerin ellerinde demektir bu… Ve bu ilk bilettir…

Peki ama hayat benimken, kişilik benimken nasıl olur da onu şekillendirmek başkasının elinde olur?

İşte burada Yaradan adeta kişiye ikinci bir hak tanır! “Al, sana bir şans daha veriyorum, kişiliğini istediğin gibi yeniden şekillendirebilirsin! Bu sefer her şey senin elinde!” der… Bu da ikinci ve en önemli bilettir. Bu biletin adı ERGENLİK…

Ergenlik döneminde ruh dünyamız tıpkı bir hamura benzer… Elimizde şekillenen ve istediğimiz şekli verebileceğimiz bir hamur… Tabi bu şekli verirken bir çok zorluk bekler bizi… Ergenlik dönemi geçtiğindeyse artık hamurumuz pişmiş ve bir şekil almıştır. Bu şeklin değişmesi artık çok zordur… Ya bölünmesi ya da kesilmesi gereklidir artık…

Bundan sonraki hayatımızın tamamını etkileyecek bir şekil…

Bunu ergenin tek başına yapması bazen zor olabilir; çünkü ergen kişiliğini bulmaya ve yeniden yapılandırmaya çalışırken iç dünyasında bir çok fırtına ile boğuşmak durumundadır.

Bu ikinci bileti fark eden, hayatını kontrol etme gücünün ve iradenin kendi elinde olduğunu anlayan ergen bunu nasıl kullanacağını bazen bilemez ve çeşitli girişimlerde bulunmaya başlar. Kendini bulmaya, kişiliğini yapılandırmaya çalışan ergenin girişimlerinin çevresindeki insanlar tarafından olumsuz yorumlanması hem ergeni hem de çevresindekileri zor bir duruma sokabilir…

Bazen onu koşulsuz kabul edecek, onu dinleyecek, anlayacak ve bunu ona hissettirecek, hamuruna en güzel şekli vermesinde onu destekleyecek bir uzman ergenin bütün bir ömrünün olumlu anlamda değişmesine etki edebilir…

Siz de bu ikinci ve en önemli bileti en güzel şekilde değerlendirmek istiyorsanız, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz!

Kurtköy Cinsel Terapi

Cinsel Terapi: Umut Terapi – Kurtköy

Cinsellik varolan bütün canlıların hayatına renk katan önemli bir detaydır. Her canlıda olduğu gibi, insanda da üremek, yaşamı sürdürmek gibi gayelerle cinsellik yaşanır. Ama bunlardan daha önemlisi aslında cinselliğin içinde varolan duygusallığı yakalayabilmek ve bu ruhun verdiği hazzı yaşayabilmek.

Toplumlar, iki insanı bir araya getirir ve cinselliği rahatça yaşayabilmeleri için düğünler, eğlenceler düzenler. Kızlarının kadın olmalarını, oğullarının erkek olmalarını bu günlerde kutlar ve eğlenirler. Zamanla bu günlerin yapılmasının ne anlama geldiği unutulup, gerdek gecelerine yüklenen anlamlar değişir oldu. Kalabalık aile kültürünün tek haneye indiği bölgelerde, iki insanın aynı yatağa rahatça girebileceği ev ortamları, mahremiyetin olduğu yatak odaları ve şartlar önemsenmez oldu. Bunun yanında toplumdan topluma değişkenlik gösteren cinsellik, bizim toplumumuzda ayıp, günah vs. gibi kültürel kavramlarla konuşulamayan, bastırılan duygular halini aldı.

İki ile beş yaş arasında cinsel farklılıkları öğrenmeye başlayan insan, ergenlik dönemi diye tabir ettiğimiz dönemde artık cinsel kimlik kazanarak farklı bir döneme girer. Cinsellik hayatına renk katacak bir farklılık olmasına rağmen, ebeveynlerin bazıları bu durumu uygun yaşlarda uygun şekillerde anlatmaktan kaçınarak veya anlatmayarak durumu genç için korkutucu ve anlaşılmaz hale getirirler. Tek sebep bu olmaz tabi, gencin yaşamış olduğu travmatik durumlarda kendi cinsel kimliğini kabullenememe, doğru şekilde yaşayamama gibi sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

Bahsettiğimiz çeşitli sebeplerin yanında, cinsellikle ilgili doğru zannedilen o kadar çok yanlış var ki hayatımızda, bu durumlar birey ve aile hayatına çok fazla zarar vermektedir. Cinsel sorunlar, bu durumu bireyin kendisinin sorun etmesi açısından bakmaktayız.

Genellikle psikolojik temelli olan biraz sonra aşağıda sayacağım cinsel problemlerin, bir uzman yardımı ile atlatılabileceğini herkesin bilmesi gerekmektedir. Bu sorunlardan kurtulmanın en iyi yolu, öncelikle bu konuda uzman bir kişi ile sorununuzu çözmek için gerekli adımları atmaktır.

Cinsel Sorunlar;
1. Vajinusmus (Kadının ilişki korkusu),
2. Erken Boşalma,
3. Geç Boşalma
4. Orgazm Olamama,
5. Sertleşememe  (Erkeklerin geç ereksiyon olması),
6. Erkeklerin erken ereksiyon olması,
7. Cinsel Kimlik Karmaşası,
8. Cinsel İsteksizlik,

Kurtköy cinsel terapi hizmetinin yanında evlilik öncesi cinsel danışmanlık yaptığımızı da bilmenizi isteriz.

Online Psikolojik Danışmanlık

Online Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapi ihtiyacı olup, yurt dışında yaşayan, çok seyahat eden veya sık sık şehir dışına çıkmak zorunda kalan bir çok kişi seanslara hiç başlayamıyor veya başlasa da bir süre sonra tedavisini yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Bu durumda olan danışanlarımızla Online ortamda seanslarımızı yapabiliyoruz.

Yurt dışında yaşayan birçok Türk vatandaşımızın en büyük şikayetleri, kendi kültürünü bilmeyen psikologlarla görüşmek zorunda kalmaları ve tam olarak beklediği yardımı alamamalarıydı. Bu yolla seanslarımıza yaz tatillerinde de ara vermek zorunda kalmıyoruz. Tek yapmanız gereken şey akıllı telefonunuza veya bilgisayarınıza skype uygulamasını yüklemeniz. Bu uygulama üzerinden seans yaptığımız danışanlarımızla görüşmelerimizde, seyahatlerinin veya yurt dışında olmalarının engel olmamasının çok önemli olduğunu ifade etmeleri memnuniyet verici olmuştur.

Sistem Nasıl Çalışıyor? Neler Yapmalıyım? (Bu yolla seans başlatabilmenin tek yolu ofisimize gelememeniz)

1. İnternet sitemizdeki dilediğiniz terapistimizle telefon görüşmesi yaparak ilk randevuyu gün, saat olarak almanız.

2. Verilen hesap numarasına seanstan en az 5 saat önce seans ücretinin yatırılması

3. Seans saatinde İnternet bağlantısının güçlü olduğu bir yerde, bilgisayar veya akıllı telefonunuzla skype bağlantısını bizimle sağlamanız.

Kurtköy EMDR Terapisi

EMDR: Umut Terapi – Kurtköy

Biyolojik olarak duygular sağ beyinde  bulunur. Kişi yaşadığı bir olayı ve hissettiklerini paylaştığı zaman sağ beyindeki duyguyu dile dökerek sol beyine aktarır. Bu durum duygunun sağ beyinde yaptığı baskıyı azaltır ve yeniden şekillenmesini sağlar ve insanı rahatlatır.

Zamanla yaşantılar sonucu  biriken veya aniden ortaya çıkan  ( travma) duygular sağ beyinde ciddi baskı uygular, bu durumda ruh sağlığını olumsuz etkiler. Bu duyguların bazılarını paylaşmak ve aşmak zordur, Uzun bir süreç gerektirir.

EMDR kişinin yaşadığı duygu yükünü en kısa sürede ve en az rahatsızlık verecek şekilde hissettirerek  sağ beyinden sol beyine aktararak  yeniden şekillenmesini sağlar. Bu göz hareketleriyle olmakla birlikte el hareketleriyle de yapılabilir.

Korkular başta olmak üzerek, olumlu yaşantıların sağlanması ( sınav stresinin azaltılması )gibi alanlarda da kullanılır.

Kurtköye’de EMDR terapisi hakkında daha fazla bilgi almak ya da bu hizmetten yararlanmak için randevu alabilirsiniz.

Kurtköy Grup Terapisi

İnsanoğlu çok eski çağlardan beri topluluklar kurarak yaşamış; sorunlarını birbirleriyle küçük kümeler oluşturarak anlamaya, çözmeye çalışmış; çoğu zaman ancak bir topluluk içinde rahatlayabilmiştir. Ruhsal sorunların çözümünde çağımızda en sık kullanılan yöntemlerden biri grup psikoterapisidir.

Grup psikoterapisi aşağıdaki kolaylıkları taşır:

Danışanların kendilerini ve başkalarını anlaması,

Bozuk davranış örüntülerini grup etkileşimi sırasında canlı biçimde görme,

Topluma uyum güçlüklerini somut olarak kavrama ve bunları düzeltme yollarını araştırıp bulma

Terapistin daha çok sayıda danışana yardım edebilmesi…

Grup psikoterapisi genellikle 8-10 danışanın katıldığı gruplarla yürütülür. Grup terapisinde gruplar, benzer problemler yaşayan danışanların bir araya getirilmesiyle (homojen grup) ya da farklı alanlarda problem yaşayan danışanların bir araya getirilmesiyle (heterojen grup) oluşturulabilir.

Grup bireyleri arasında olumlu etkileşimlerin oluşması, bu etkileşimlerle sorunları çözme, bilgi edinme, grup üyelerinin birbirlerine umut aşılaması,  başkası için bir şeyler yapma, paylaşımda bulunma, yalnız olmadığını hissetme,  duygusal deşarj olma, olaylara yeni ve farklı bakış açılarından bakabilme, sosyalleşme,  davranışları taklit etme ve sosyal öğrenme, olgunlaşma gibi etkenler grup terapisinin en önemli faydalarındandır.

Kurtköy Evlilik Danışmanlığı

Evlilik Danışmanlığı: Umut Terapi – Kurtköy

İyi bir evlilik, mutlu bir yuvada yaşamak neredeyse her insanın hayallerini süsler. Evlilikle ayrı iki insan bir araya geleceği (ruh ikizi) ortak noktalarda birleşebileceği, uyum sağlayacağı eşini arama ve hayat kurma çabası içerisindedir.

Eş için seçtiği kişiyi her yönden değerlendirerek , hatalı seçim yapmaktan kaçınır. Ancak bazen bireyler olduklarından farklı göründüğü ya da olduğu gibi görülemediği için pişman olunan ve telafisi zor tercihler yapabilirler. Flört dönemindeki duygu yoğunluğu ve seçici algı ile var olandan çok görmek istediğini görebilir/ ya da gösterilebilir. Gerçekte uyum sağlaması neredeyse imkansız olan çiftler evlenebilir. Ve mutsuz bir hayat içine düşebilir.

Evlilik danışmanlığında çiftler genel karakter özellikleri, psikolojik durumları ve çifti ile uyumları çiftler ile birlikte değerlendirilip sağlıklı bir başlangıç yapılması sağlanmaya çalışılır. Bireyler göründüklerinden çok sahip oldukları ile ortaya çıkarılıp gerçeklik boyutunda çalışılır. Yoğun ve stresli olan bu süreçte çiftlere destek olunur.

Kurtköy evlilik terapisi için randevu alabilir, süreç ile alakalı sorularınız varsa sizi memnuniyetle dinlemek isteriz.

WhatsApp'ı Aç
???? Merhaba!
Merhaba ????
Nasıl yardımcı olabiliriz?