Wisc-R Zeka Testi

WİSC-R ZEKA TESTİ; 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. 12 alt testten oluşmaktadır. Her alt test zihnin farklı çalışma alanlarını ölçmektedir. Alt testler ile alt testlerin birbirleri ile uyumu önemlidir. Toplamda değerlendirildiğinde IQ seviyesini göstermektedir. Bu testle zihnin nasıl çalıştığı, […]

Denver II Gelişim Tarama Testi

DENVER II GELİŞİM TARAMA TESTİ;  0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba Motor alanlarda çocuğun gelişim durumunu değerlendirmede kullanılır. Gelişimde gerilik olan alanları tespit edip tedbir alınması gereken alanları belirler. Tüm çocuklara uygulana bilir.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), kişilik özelliklerini tespit edip değerlendirmek için kullanılan bu test terapilerde, psikiyatri polikliniklerinde, bazı özel şirketlerin işe alımlarında ve kişilik değerlendirilmelerinde kullanılır. Paranoya(Şüphecilik), Şizofreni, Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)  alanları […]

Standford-Binet Zeka Testi

STANFORD – BiNET ZEKA TESTi;  2–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 40dkk – 1,5 saat sürmektedir. Yaş düzeyine göre bireydeki Sözel akıl yürütme Sözcük dağarcığı Kavrama Saçmalıklar Sözel ilişkiler Soyut/görsel akıl yürütme Örüntü analizi Kopyalama Matrisler Kağıt kesme ve katlama Niceliksel akıl yürütme Nicelikler Sayı […]

Temel Kabiliyetler Testi (TKT 5-7)

TEMEL KABİLİYETLER TESTİ ( TKT 5-7 );  5-7 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test grup olarak uygulanan bir testtir. Bir oturumda 10 kişiye uygulananbilir. Bir uygulayıcı ve bir yardımcı uygulayıcı ile uygulanır. Uygulayıcı tarafından her alt testteki sorular yönergeye uygun şekilde gruba yöneltilir ve gruptan bu soruları yanıtlaması istenir. Çocuğun zihinsel performansını […]

WhatsApp'ı Aç
???? Merhaba!
Merhaba ????
Nasıl yardımcı olabiliriz?