Psikolog Ezgi Köseoğlu

Psikolog Ezgi Köseoğlu, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkokul ve lise yıllarını İstanbul’da tamamlayıp, 2021 yılında Marmara Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümü mezunu olmuştur. Lisans eğitimi süresince birçok farklı kurum ve kuruluşta gönüllü faaliyetlerde bulunmuş, aktif rol oynamıştır. Ayrıca lisans eğitimi sırasında okulundaki laboratuvarda ‘araştırma asistanlığı’ ve ‘veri giriş asistanı’ olarak görev yapmıştır. Gerçekleştirdiği tüm bu faaliyetler esnasında kendini klinik süreç çerçevesinde geliştirmiş ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Lisans hayatı ve sonrasında çeşitli eğitimlere katılmış bu eğitimler ışığında mesleki bilgisi artmıştır. Kendini geliştirmek, alanda yetkin olmak adına hala devam eden eğitim sürecinden geçmektedir. Çalışmalarında çocuk ve ergenler odak noktası olmakla birlikte yetişkin terapisti olarakta çalışmaktadır. Uzm. Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu Bakay’dan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimini tamamlamış olup şu anda aktif olarak bu ekol üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Dahası, 2021 yılında 2 yıl süreyle Psikoterapi Akademisi eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

 • Çocuk Psikopatolojisi – Klinik Psikolog – Pedagog
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – Uzm. Kli. Psikolog Birgül Emiroğlu Bakay
 • Oyun Terapisinde Vaka Formülasyonu – Mehmet Teber
 • Bütüncül Psikoterapi – Hera Psikoloji

  Konferans ve Sempozyumlar

 • Travma ile Çalışmak – Doç. Dr. Ceren Acartürk
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Vaka Formülasyonu – Uzm. Kli. Psikolog Ayşenur Bayraktar
 • İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri – Yalnızlık Atölyesi
 • Mindfulness – Doç. Dr. Zümra Atalay
 • ‘Uyku’ konulu Psikoloji Günleri – İstanbul Şehir Üniversitesi Görevlisi
 • ‘Baş etme’ konulu Sempozyum Katılım Sertifikası – Sempozyum Organizasyon Görevlisi

  Gönüllü Faaliyetler

 • Uluslararası ‘Self – Help’ Organizasyonu
 • ‘Büyüdüm Çocuk Oldum’ Kuruluşu
 • Mülteciler Derneği
 • Uluslararası ‘School X’ Platformu

Psikolog Aybüke Uysun

Psikolog Aybüke Uysun, 1998’de Sakarya’da doğmuştur. Üniversiteye kadar olan sürecini Sakarya’da tamamlayıp, 2021 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürerken gönüllü stajları süresince klinik görüşme nasıl yapılır, görüşme ortamı nasıl olmalıdır, klinik çerçeve nasıl oluşturulur ve uygulanır gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Lisans hayatı ve sonrasında çeşitli eğitimlere katılmış ve hala daha eğitimlerine devam etmektedir. Çalışmalarını çocuk ve ergen üzerine geliştirip,  Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Sanlı ile Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimini tamamlamış ve şuan da aktif olarak bu ekol üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ek olarak çocukları daha iyi anlamak adına Resim Yorumlama Eğitimi ve çeşitli test eğitimleri almıştır. Bunlar;

 • AGTE
 • Goodenough-Harrıs Adam Çiz Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • R. B. Cattell Testi
 • Bourdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi
 • Kent EGY Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Kınder ANGST Testi

Klinik psikoloji alanında uzmanlaşmak adına başladığı Hera Psikoloji Bütüncül Psikoterapi eğitimine devam etmektedir.

Katıldığı Eğitimler

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
 • Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşme Teknikleri
 • Resim Yorumlama
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı Eğitimi

Çalışma Alanları

 • Çocuk
 • Ergen

Psikoterapis Nurcan Akdeniz

2017 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden başarıyla mezun olmuştur.

2019 yılında Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamladıktan sonra, 2020 yılında Hera Psikoloji’de 2 yıl süren Bütüncül Psikoterapi eğitimine başlamış olup devam etmektedir.

Mezuniyeti itibariyle özel sektörde çalışmaya başlamış olup  hem kurumsal alanda hem de bireysel alanda çalışmalarını devam ettirmektedir. Yüzyüze ve online aktif danışan görmektedir. Aynı zamanda özel bir şirketin çalışanlarına online danışmanlık desteği sunmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • Bütüncül Psikoterapi, Hera Psikoloji
 • Aile Danışmanlığı, Marmara Üniversitesi
 • Çocuklarda Resim Yorumlama Analizi, Uluslararası Psikologlar Derneği
 • Objektif Çocuk Testleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Psikoterapis Sinan Hoşgör

Psikolojik Danışman/Psikoterapist Sinan HOŞGÖR, Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. 2014’ten beri psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde, Dr. Tahir Özakkaş ve alanında uzman eğitmen kadrosu tarafından verilen, toplamda 4 yıl ve 1248 saat süren Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ne devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler
Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Lisans)
Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Teorik)
Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Formülasyon)
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi (Türk PDR Derneği-Nevin Dölek)
EMDR Eğitimi (İstanbul Gedik Üniversitesi)

Üyesi Olduğu Dernekler
Psikoterapi Enstitüsü Derneği
Hipnoz Derneğ

Psikolojik Danışman/Psikoterapist Mesut ÇAKIR

mesut çakır

Psikolojik Danışman/Psikoterapist Mesut ÇAKIR, 1991 yılında Giresun’da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretim eğitimini Giresun’da tamamlamıştır. 2013 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun olmuş ve psikolojik danışman olarak çalışma hayatına başlamıştır. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle ile çalışmış, çeşitli eğitimlerde görev almıştır. Psikoterapi alanında uzmanlaşmak adına 2019 yılında 2 yıl süreyle Psikoterapi Akademisi eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. 2021 yılında Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitim programına başlamıştır. Biruni Üniversitesi tarafından verilen Aile Danışmanlığı eğitimini 2020 yılında tamamlamıştır.

Psikolojik Danışman/Psikoterapist olarak İstanbul’da çalışma hayatına devam eden Mesut ÇAKIR; Ergen ve Yetişkin terapisi alanlarında danışan görmekte ve çeşitli konularda mesleki seminerler vermektedir.

Aldığım Eğitimler

 • Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Esenyurt Üniversitesi
 • Aile Danışmanlığı, Biruni Üniversitesi
 • Duygu Odaklı Bireysel Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Dr. Nevin Dölek
 • Psikoterapi Akademisi, Hera Psikoloji
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Dr. Nevin Dölek
 • Travmalarla Baş Etme Teknikleri, Dr. Tuğba Seda Çolak
 • Resimlerle Çocuk Psikolojisi, Doç. Dr. Armağan Köseoğlu
 • Hipnoz, Klinik Psikolog Harun Asan
 • Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi, Klinik Psikolog Eyüp Akın
 • Öğrenci ve Aile Eğitim Koçluğu, Üsküdar Üniversitesi
 • Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi, Psikoterapi Enstitüsü
 • Psiko-Sosyal Müdahale Hizmetleri,
 • Akran Zorbalığı, Nevin Dölek
 • Psiko-sosyal Destek Programı,
 • Bağımlılıkla Mücadele, Yeşilay

Uzm. Klinik Psikolog Eyüp AKIN

Uzm. Klinik PSİKOLOG/ Psikoterapist Eyüp AKIN

1986 yılında Düzce’de doğan Eyüp AKIN, İlk ve orta öğrenimimi Düzce’ de tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü 2009 yılında,  Esenyurt üniversitesinde Klinik Psikoloji Master’ini de 2016 yılında başarı ile tamamlamıştır. Çeşitli eğitim kurumlarında, danışmanlık merkezlerinde, şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve  seminer çalışmalarını sürdürmüştür.

İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak ders vermiştir.

Şimdi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak ders vermiştir.

Alanda aldığı psikoterapi eğitimleri ile kendisini geliştiren Eyüp AKIN ;  Kişilik Bozuklukları ( Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu), Kaygı Bozuklukları ( Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Sosyal Fobi, Basit Fobiler, Sınav Kaygısı, Performans Kaygısı ), İlişki Problemleri ( İletişim Problemleri, öfke ve çatışmanın kontrolünün sağlanamaması, destekleyici ve kapsayıcı ilişkinin kurulamaması, gibi alanlarda problem yaşayan ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir.

Cinsel terapi alanında; Cinsel işlev bozuklukları, (Erkek cinsel işlev bozuklukları, Kadın cinsel işlev bozuklukları), Erkeklerde Cinsel isteksizlik, Erken boşalma, Sertleşme Problemi, Kadınlarda Cinsel isteksizlik, Vajinusmus çalışmalarını yürütmektedir.

Eyüp AKIN, mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu “Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi” anlayışı ile psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı barındıran, işe yararlılık perspektifinde entegre etmiş olduğu teorik bilginin ışığında danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir.

Aldığı hipnoz eğitimlerini terapilerinde,  Cinsel işlev bozukluklarında, Travma ve Fobilerin tedavisinde, Kaygılarda, Sigara ve Alkol bağımlılığında, Kilo vermekte, Panik atakta, Sınav ve ders çalışmaya odaklanmakta ve genel terapiyi desteklemekte kullanmaktadır.

EMDR tekniğiyle de travma, fobi gibi yoğun duygu yükü bulunan durumlara yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Çocuk ve gençlere yönelik uyguladığı zeka testleri öğrenme ve başarılarına farklı bir boyut katmaktadır.

PDR 3.0 dergisine düzenli olarak süpervizyon yazıları yazmaktadır.

Aldığı eğitimler

Bütüncül Psikoterapi ( 3 yıl)

Masterson eğitimi

Hipnoz Eğitimi

Hızlı İndiksiyon Eğitimi

Kısa süreli Çözüm odaklı terapi eğitimi

Psikodrama Eğitimi

EMDR eğitimi

Cinsel Terapi Eğitimi

HYT (Hipnotik (imgesel) Yeniden İşleme Terapisi

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Tavsiye Ediyorum Sayfası için tıklayın.      logo_main

 

Uzmanın yazıları

RUHUMUN DOĞUŞU VE BENLİĞİM

BAĞLAN(AMA)MA

BEN (İM) Mİ ÇOCUĞUM

TUVALET EĞİTİMİNDE EBEVEYN YAKLAŞIMLARININ KİŞİLİĞİMİZE ETKİSİ

GENETİK, ÇEVRE, KADER VE AÇISINDAN OTİZM’E BAKIŞ

KENDİNİ TEKRARLAYAN HAYATLAR

TRAVMANIN İZLERİ VE İNSAN ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ

Bilinç Dışına Açılan Gizemli Kapı: Hipnoz

Sınav, Kaygıdan Sonra Başlar

Panik Atak Nasıl Tedavi Edilir?

Panik Atak Nedir?

İÇİMİZDEKİ REKABET DUYGUSUNUN TRAFİKTE YANSIMALARI

Uzm. Klinik Psikolog İshak BÜYÜKYILDIRIM

Klinik Psk/Psikoterapist İshak BÜYÜKYILDIRIM, Hekimhan’da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamış, 2010 yılında İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl çalışma hayatına başlamıştır. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Esenyurt üniversitesinde Klinik Psikoloji olmak üzere iki alanda yüksek lisans yapmıştır. Hera Psikoloji ve Umut Terapi’nin kurucusudur. Sen Ben Biz Üçgeninde Çift Terapisi Sempozyumunun Düzenleme Kurulu Başkalığı Yapmıştır.(22-23 Haziran 2019) 1.Uluslararası Bütüncül Psikoterapi/3.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresinde Düzenleme Kurulunda yer almıştır.(20-22 Eylül 2019)

1) Aldığı Eğitimler

Bütüncül Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş (3 yıl)
Duygu Odaklı Bireysel Terapi, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Duygu Odaklı Bireysel Terapi Süpervizyon, Psikoterapi Enstitüsü. Betül Sezgin
Cinsel Terapi Eğitimi, CİSED, Dr. Cem Keçe
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Nevin Dölek
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Nevin Dölek
Emdr Eğitimi, Emre Konuk
Moxo Uygulayıcı Eğitimi
Güdülenme Sistemleri ve Öznelerarasılık Atölyesi 17-19 Mayıs 2019 Dr. Joseph D. Lichtenberg

2) Katıldığı Kongre, Sempozyumlar
2.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresinde Duygu Odaklı Çift Terapisi:Empati adlı bildirisini sunmuştur.
İlerlemeyen Terapiler: Terapide Tıkanma Sempozyumu 16-17 Mart 2019 ”Terapideki Tıkanıklığı Aşma Yolları ”Panelinde konuşmacı olarak katılmıştır.
Psikoterapiden Kopma (Drop-Out) Sempozyumu” 20-21 Nisan 2019 ”Örüntülerin Direcinde Psikoterapiden Kopma ” ve ”Cinsel Terapide Drop-out Çıkmazı” Panellerinde konuşmacı olarak katılmıştır.
Oyun Bahçesinde Psikoterapi: Çocuk Psikolojisine Bütüncül Bakış Sempozyumu 20-21 Temmuz 2019 ”Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi İle Tedavisi” Panelinde konuşmacı olarak katılmıştır.
Ulusal Değerler Eğitimi Kongresinde, ”Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” Konulu Bildiri Sunmuştur.

1.Uluslararası Bütüncül Psikoterapi/3.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresine Katılmıştır.

3) Atölye/Seminer Çalışmalar

 1. Mahir İz İHL, Sınavla Dans Semineri,
 2. Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ergenlik Dönemi Davranış Problemleri,
 3.  Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Vaka Analizi-Duygu Odaklı Terapi Semineri,
 4. Önce İnsan Psikolojik Danışmanlık, Duygu Odaklı Bireysel Terapi Atölye Çalışması,
 5. Travma Atölyesi. Kartal Ram (9 Ekim 2019)
 6. Duygu Odaklı Terapi Atölyesi, Hera Psikoloji (28-29 Ekim 2019)
 7. Bütülcül Psikoterapi, Hera Psikoloji (20 Kasım 2019
 8. Duygu Odaklı Terapi Atölyesi. Kartal Ram (21 Kasım 2019)
 9. Olumlu Tutum ve Davranışlar, Namık Kemal İlkokulu (27 Kasım 2019)
 10. Duygu Odaklı Terapi Konferans, Esenler Ram (20 Aralık 2019
 11. Duygu Odaklı Terapi Atölyesi, Esenler Ram (20 Aralık 2019)
 12. Duygu Odaklı Çift Terapisi, Bakırköy İlişkisel Psikoloji Enstiitüsü (5 Ocak 2020)
 13. Aile İçi İletişim, Tuba Şehitler İmam Hatip Orta okulu,(8 Ocak 2020)

4)Yayınlar
”Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” makalesi Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanmıştır.
”The Relatıonshıp Between Secondary School Students Dysfunctıonal Attıtudes And Theır Human Values” isimli makalesi European Journal of Educational Studies dergisinde yayınlanmıştır.

5) Yorumlar

https://www.tavsiyeediyorum.com/psikolog_29408_ishak_buyukyildirim.htm

https://www.doktortakvimi.com/ishak-buyukyildirim/psikoloji-aile-terapisi-pedagoji/İstanbul

Uzm. Klinik Psikolog Meryem Yıldırım

KİŞİSEL BİLGİLER:

Uyruğu              :T.C.

Doğum Yeri    :Konya

Doğum Tarihi               :01/02/1992

Medeni Hali   :Bekar

EĞİTİM DURUMU:

Lise :  2006-2009

 • ÖZEL ENVAR KOLEJİ

Lisans :2009–2014

 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ- PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Yüksek Lisans:2019-2020

 • İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ-KLİNİK PSİKOLOJİ

 

SERTİFİKA:

UYGULANAN TESTLER

 • Denver II,
 • Ankara Gelişim Envanteri(AGTE)
 • Frostig GelişimTesti
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri
 • Peabody Kelime Anlama,
 • Goodenougt Bir İnsan Çiz
 • Ftf-k Konsantrasyon Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Teele (TİMİ) Çoklu Zeka Envanteri
 • Temel Kabiliyetler Testi (5-7)
 • Temel Kabiliyetler Testi (7-11)
 • CAT(Çocuk Algı Testi)
 • TAT(Tematik algı Testi)
 • LouisaDuss (Psikanalitik Öyküler Testi)
 • Cattel 2A Testi
 • ÖGTE(Öğrenme GüçlüğüTanı Envanteri)

 

DUYGU DURUM TESTLERİ

 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck kaygı ölçeği

BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ

 • Kendini değerlendirme Envanteri (Yıldız Kuzgun )
 • Temel yetenek Testleri

TEST DIŞI TEKNİKLER

 • Otobiyografi
 • Arzu Listesi
 • Zaman Cetveli (Çizelgesi)
 • Problem Tarama Anketi
 • Öğrenci Tanıma Fişi
 • Anket
 • Sosyometri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Kimdir Bu
 • Kime Göre Ben Neyim
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Dikkat Çalışmaları

 

KATILDIĞI EĞİTİMLER:

 • Psikodrama Yaşantı Grubu
 • Robert Koleji: Okul Ve Psikanaliz
 • Psikolojik Danışmanlık Günleri
 • Mesleki Danışmanlık Ve Etik
 • Üsküdar Rehberlik Araştırma Merkezi-Test Eğitimi(Metropolitan)
 • Apamer Psikoloji-Psikoloji Testler Eğitimi(Gessel-Peabody Kelimeler-Tkt)
 • Projektif Test Eğitimleri Ve Uygulama (Mavi Martı Psikoloji)
 • Çocuk Sorunlarına Yapıcı Yaklaşımlar(Mehmet Teber)
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Odge(Ziya Selçuk)
 • Mahremiyet Eğitimi – Şehir Ünv.
 • 9 Mizaç Modeli Rehberlik Ve Uygulama Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu –Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Oyun Ve Oyuncakların Anlamı (Psikolog Selen Ayas Bütün)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi-Kim Psikoloji
 • Çocuklarda Oyun Terapisi-Apamer Psikoloji
 • Çocuk Ve Okul Odaklı Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi-Psikoloji Akademisi
 • Travmalarla Baş Etme Teknikleri-Hera Psikoloji
 • Duygu Odaklı Terapi Ve Vaka Analiz-Hera Psikoloji

İŞ TECRÜBESİ:

 • Erenköşk Anaokulu – Psikolog (2018-
 • Asfa Eğitim Kurumları – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (2016- 2018)
 • Özel Acıbadem Koleji – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (2014-2016)
 • Özel Cevher Koleji – Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik ve Kurum Stajı
 • Emine İbrahim Pekin İlköğretim Okulu, okullarda gözlem dersi stajı
 • Özel Marmara Koleji, kurum deneyimi stajı
 • Topluma Hizmet uygulamaları DOHAD çalışması
 • Rehberlikte Psikolojik Danışma Alan Çalışması Mahalle Afet Gönüllüleri ile ortak çalışması

BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Windows işletim sistemleri.

 

İLGİLENİLENALANLAR:

 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Yaşam Dönemleri Ve Uyum Problemleri
 • Çocuklarda Davranış Bozukluğu İle Çalışmalar
 • Oyun Terapisi
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Uzm. Klinik Psikolog Meral Kaya

1989 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl psikolojik danışman olarak çalışma hayatına başladı.

2013-2016 yıllarında Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde Bütüncül Psikoterapi eğitimi aldı.  2016 yılında Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamladı.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist olarak İstanbul’da çalışma hayatına devam eden Meral KAYA; Ergen ve Yetişkin terapisi alanlarında danışan görmekte ve çeşitli konularda mesleki seminerler vermektedir.

 

Eğitim Aldığı ve Kullandığı Psikoterapi Ekolleri: 

 

*Bütüncül Psikoterapi

*Duygu Odaklı Terapi

*Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi

*İlişkisel Psikoterapi,

*Psikodinamik Psikoterapi

*Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi,

*Masterson Yaklaşımı,

*Aktarım Odaklı Psikoterapi,

*Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi,

*Nesne İlişkileri,

*Ego Psikolojisi,

*EFT (Emotional Freedom Techniques- Duygusal Özgürleşme Tekniği)

WhatsApp'ı Aç
???? Merhaba!
Merhaba ????
Nasıl yardımcı olabiliriz?