Makalelerimiz

Bireysel Psikoterapi

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel psikoterapi, danışanın iç dünyasına bir keşif yolculuğudur…

Kişinin iç dünyasının karanlık bir ormana benzetirsek, terapist bu karanlık ormanı çok iyi bilen ve tanıyan bir bekçi gibidir. Psikoterapi, kişinin kendi iç dünyasındaki karanlık ormanı keşif yolculuğunda, kişinin iç dünyasını tanıması, tabiri caizse ormanın neresinde çalılık, neresinde çimenlik, neresinde bataklık var keşfetmesi ve bu ormanın içinde orayı bilmenin ve tanımanın verdiği güvenle yürüyebilmesi için terapist tarafından kişiye rehberlik etme ve destek verme sürecidir…

Psikoterapi, kişiye rahatsızlık veren, onu huzursuz eden dinamikleri terapistin yardım ve desteğiyle bulabilmesi, anlamlandırması ve yeniden yapılandırması sürecidir…

Psikoterapi, kişinin kendini yeniden keşfetmesi, içsel olarak olgunlaşması, problemlere farklı açılardan bakabilmesi, hayata yeni ve daha olumlu anlamlar yüklemesi, kendi iç dünyası ile dış dünya arasında ahenk ve uyum oluşturabilmesi sürecidir…

Bireysel psikoterapi adeta kişinin içinde var olan bir yap-boz’un karmakarışık olan parçalarını terapistinin rehberliğinde yerli yerine koymasıdır…

Kurtköy’de Psikolog ekibimizden,  aşağıdaki durumlar ve daha fazlası için destek alabilirsiniz.

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

Depresyon

Distimik Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Siklotimik Bozukluk

NEVROTİK, STRESLE İLGİLİ VE SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

Anksiyete Bozuklukları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluk

Fobik Bozukluk

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Beden Biçimsizlik Bozukluğu

Kıl Yolma Bozukluğu

Deri Yolma Bozukluğu

Biriktiricilik Bozukluğu

Örselenme Ya da Stres Etkisine Bağlı Bozukluklar

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Akut Stres Bozukluğu

Dissosiyatif Bozukluklar ve Somatoform Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluk

Konversiyon Bozukluğu

Somatoform Bozukluk

Bedenselleştirme Bozukluğu

Ağrı Bozukluğu ve Ruhsal Kökenli Ağrı

Hipokondriyazis

Yapma Bozukluk

Nevrasteni

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

CİNSEL UYUM SORUNLARI

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel İstek Azlığı Ya da Yokluğu

Cinsel Organın Etkinliğinde Yetersizlik ve Orgazm Bozukluğu

Erkekte Cinsel Güçsüzlük

Erken Boşalma

Orgazm Bozukluğu

Kadında Cinsel Soğukluk

Vajinismus

Ağrılı Birleşme

Karşıt Cinsellik

Parafilik Bozukluklar

YEME VE UYKU SORUNLARI

Aneroksiya Nervoza

Blumiya

Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu

Aşırı Uyku

Uykuda Soluk Durması Sendromu

Narkolepsi

Uyku-Uyanıklık Düzeni Bozukluğu

Parasomni

Uyku Terörü

ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLAR

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Tik Bozuklukları

Çocuk ve Ergen Şizofrenisi

Çocuk ve Ergen Bipolar Bozukluk

Yıkıcı Duygudurum Düzenleme Bozukluğu

Çocuk ve Ergen Depresyonu

Çocuk ve Ergen Anksiyete Bozukluğu

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Ergenlerde Özkıyım Davranışları

Çocuk istismarı ve İhmali

Sizler de Kurtköy’de Psikolog arayışında iseniz, Kurtköy’ün en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  bireysel terapi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Sizler de Pendik’te Psikolog arayışında iseniz, Pendik’in en köklü ve eski terapi merkezinden biri olan umut terapi ailesinden  bireysel terapi hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp'ı Aç
???? Merhaba!
Merhaba ????
Nasıl yardımcı olabiliriz?